Filologen søker skribenter fra høsten av! Vi er en liten redaksjon og de fleste av oss er studenter på Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Som redaksjonsmedlem får du stor redaksjonell frihet og mulighet til å være med og forme magasinet ut ifra egne ideer og visjoner. Du får også erfaring i å jobbe frem egne saker innen litteratur…

I vår neste utgave Filologen #2 2015 har vi valgt å ikke ha et overordnet tema. På den ene siden åpner dette for å skrive om alt man måtte ha på hjertet akkurat her og nå – ingen grenser. På den andre siden: hva oppstår i fraværet av et tema? Er dette et mulighetsrom eller…