I vår neste utgave Filologen #2 2015 har vi valgt å ikke ha et overordnet tema. På den ene siden åpner dette for å skrive om alt man måtte ha på hjertet akkurat her og nå – ingen grenser. På den andre siden: hva oppstår i fraværet av et tema? Er dette et mulighetsrom eller…