Filologen søker skribenter!

Filologen søker skribenter fra høsten av!

Vi er en liten redaksjon og de fleste av oss er studenter på Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Som redaksjonsmedlem får du stor redaksjonell frihet og mulighet til å være med og forme magasinet ut ifra egne ideer og visjoner. Du får også erfaring i å jobbe frem egne saker innen litteratur og kultur og utvikle egne skriveferdigheter.

Et minimumskrav er at du skriver to saker i semesteret, dvs. en sak til hvert nummer. Vi har også obligatorisk redaksjonsmøte og tekstutviklingsmøte annenhver uke.

Filologen kommer ut fire ganger i året med støtte fra Norsk kulturråd og Velferdstingets kulturstyre, med et opplag på 750. Vi trykker skjønnlitterære og sakprosaiske tekster, av upubliserte og etablerte skribenter. Vi er et allmennkulturelt tidsskrift med mål om å favne bredt, og sakene våre spenner fra bokanmeldelser, essay om musikk til omtaler av scenekunst. Du finner utgivelsene våre i stativer rundt omkring på Blindern, vi finnes også på Tronsmo, Cappelens forslag og Akademika.

Søknader mottas fortløpende frem til 15. september, med påfølgende intervjuer. Bakgrunnen din eller studiet du går på er ikke like viktig som interessene dine og så lenge du har en viss interesse for kulturfeltet så vil vi gjerne høre fra deg. Send inn til filologen@filologen.no og fortell kort om deg selv og hva du kan bidra med som skribent i Filologen.

Vi gleder oss til å høre fra deg!