Leder #1-2/17 BYEN

Byen er tema for årets første utgave av Filologen. I følge The Penguin Dictionary of Human Geography er en by en stor og permanent menneskelig bosetting. Til tross for at definisjonen er riktig og presis, er det endeløse aspekter, nyanser og variasjoner ved byen en slik definisjon ikke klarer å fange. Hva består en by av? Hvilken rolle har byen i livene våre? Hvilken rolle har vi i byen? I denne utgaven av Filologen utforsker en rekke skribenter og fotografer nettopp slike spørsmål.

Byenes unike karakter utforskes blant annet i «Tre kilometer i Roma», der Vigdis Evang tar oss med på en guidet tur langs Via del Corso, og i Nina Svennes «Døddrukken i Drammen», hvor forfatteren skriver rått og uslipt om diktjegets tilknytning til byen.

Hvordan vi beveger oss i og forholder oss til byen, er tema for flere av nummerets essayer. Nada Tosinovic skriver med et feministisk-filosofisk perspektiv om byrommet i essayet «Å komme til teksten – som til verden – og til historien – på egne bein». Ved å se til flanør- og flanøseskikkelser i litteratur og film, viser Tosinovic hvordan byen er åpen og tilgjengelig for den mannlige flanøren, mens den kvinnelige flanøsen ikke har den samme muligheten til fri bevegelse i byrommet. I «Baudelaire og storbyen» ser også Mina Bull-Njaa Monn på flanørskikkelsen, men konsentrerer seg i all hovedsak om selve ur-flanøren Charles Baudelaire og hans ambivalente forhold til byen.

Videre inviterte vi tre fotografer til å dele sine byfotografier. I serien «Seeing the City» viser Charles Isabey, Jan Kühr og Julie Lauritzen oss ulike tilnærminger til urban fotografi, og forteller samtidig om deres forhold til – og blikk på – byen.

Vi inviterte også en rekke forfattere til å sende oss et postkort fra byen de befant seg i eller har tilhørighet til. En stor takk rettes til Lea Marie Løppenthin, Ivo de Figueiredo, Tor Martin Leines Nordaas, Tore Renberg, Jonny Halberg, Elisabeth Øvreberg og Morten Strøksnes for deres bidrag til nummeret, og ikke minst for de kreative tolkningene av invitasjonen.

Vi håper at nummerets samling av tekster og visuelle bidrag belyser en rekke av byens aspekter, og kan minne oss om at byer aldri er statiske, urokkelige objekter, men flytende systemer vi alle er med på å skape og forme.

God lesning!

 Marte Hagen og Cecilie Stenbakk Engebretsen