Filologen søker tekster og visuelle bidrag til #4/18: SYKDOM

”Det er viktigere å vite hva slags person det er som
har en sykdom, enn å vite hvilken sykdom en person har”
-Hippocrates

Ingen steder blir forholdet mellom å ha en kropp og å være en kropp tydeligere enn ved sykdom. Begrepene «sykdom” og ”helse” betinger hverandre, utgjør ytterpolene av noe som i realiteten er et flytende spekter.

Ikke bare den menneskelig kroppen kan være syk; sykdom kan ramme alle slags organismer, fra dyr til planter, helt fram til sosiale organismer som byer eller samfunn. I denne sammenheng er det interessant at ordet krise, i antikkens medisinske betydning, beskriver øyeblikket det avgjøres om den syke overlever eller ikke. Kan et samfunn diagnostiseres lik en syk kropp, og hva blir i så fall medisinen?

Men sykdom er også en sosial størrelse: redselen for smitte har ført til at sykdom og de syke ofte bærer et stigma. Den syke befinner seg på terskelen av samfunnet, akkurat som den kan befinne seg på terskelen mellom liv og død, mellom kropp og sjel. Også den medisinske diagnosen bærer et narrativt aspekt, en rekke mulige fortellinger: Det er først i den medisinske diskursen at den fysiske, symptom-bærende kroppen, blir til ”den syke”. Kan sykdom, ved å være et krysningspunkt av fysisk realitet og språkliggjøring, fungere som utgangspunkt for videre refleksjoner rundt språk og verden?

I 1926 skriver Virginia Woolf, i essayet “On Being Ill”, at grunnen til at det er så få sykdomsskildringer i skjønnlitteraturen skyldes tradisjonens nedvurdering av det kroppslige til fordel for det sjelelige, som i sin tur har ført til at vi fullstendig mangler språket for å beskrive de voldsomme og til tider overskridende tilstandene sykdom kan hensette oss i.

I dette nummeret av Filologen ser vi for oss en litt annen verden, der, som Woolf uttrykker det, “Novels one would have thought, would have been devoted to influenza; epic poems to typhoid; odes to pneumonia, lyrics to toothache.”

Vi ønsker oss bidrag av alle slag som berører temaet. Artikler, essayer, omtaler, kortprosa, lyrikk, tegninger, maleri, foto. Frisk opp, og send inn ditt bidrag til filologen@filologen.no innen 16. Oktober!