Å vente innebærer vissheten om at noe skal skje. Hva dette noe er, og når det skal skje, kan derimot være uvisst. I verste fall vet vi hverken hva eller når, og vi vet ikke om vi holder ut i mellomtiden. Ventingen passiviserer, fratar mulighetene for akselerasjon, og setter oss i en vedvarende tilstand av…

Verdens stadige digitalisering gjør det fristende å hevde at maskinen står like mye i sentrum som det mennesket gjorde i renessansen. Duppedingser, skjermflater og virtuelle verdener preger vår hverdag mer enn noensinne, og avstanden mellom generasjonene ligger for det meste i evnen til å håndtere denne nye teknologien, og integrere den i våre liv. Men maskinen er ikke bare…

Foruten rent fysiske skiller som finnes rundt oss – jeg tenker på bygningens vegger, havene vi ikke kan svømme over, og fjellene som kun noen av oss våger å bestige – er grenser i bunn og grunn mentale konstruksjoner. Å flytte grenser krever en kontraintuitiv kamp, for når grensene først er satt, kan de virke…

I dette dobbeltnummeret av Filologen har vi hatt ilden som utgangspunkt. Flammen er en singulær bevegelse, nærmest som et levende vesen der den bukter seg og aldri helt står stille. Brannen er den helhetlige ilden, der flammene møtes i et kollektiv utbrudd av ren, elementær energi. Brannen oppstår ofte uten hensikt – kanskje på grunn…

Når var forrige gang du dagdrømte? For undertegnede var det for noen timer siden, da jeg forsøkte å lese en novelle av Jorge Luis Borges i ett strekk. Novellen var, i likhet med de aller fleste av Borges sine fiksjoner, langt ifra lang. Men ut av de mange metaforiske objektene (et rep av sand, en…

«Borte bra, hjemme best» er et velbrukt utsagn som nærmer seg floskelen. Den møter sin internasjonale like i uttrykket «Home is where the heart is», en variant som stadig er å finne hvilende på en tom hylle eller som veggpryd ved en inngangsdør. Klisjeene om hjemmet florerer i dagligtalen så vel som i de faktiske…

En tvilling står aldri alene. I motsetning til tvillingparet, oppfattes tvillingen ikke som en fullstendig enhet, men er heller evig forstått i relasjon til den andre. Tvillingene er født samtidig – de deler sin opprinnelse. Om de så skiller seg fra hverandre utseendemessig, endrer ikke det forbindelsen de har. Eneggede eller toeggede, tvillingene forblir sidestilte…

Lengselen etter å se hva som skjuler seg bak horisonten ligger nedfelt i menneskets natur. Slik har oppbruddet fra det hjemlige og ut i det ukjente, suspensjonen av språket, omgivelsene og rytmen som vi er så fortrolige med i hverdagen, tilsynelatende endt opp med å bli en av våre mest priviligrte former for adspredelse: Turismen,…

I Stig Sæterbakkens roman Besøket hører den middelaldrende protagonisten sin egen stemme for første gang på et gammelt lydopptak – og hele livet hans, med alle forestillingene han inntil da har hatt om seg selv, faller sammen. Opplevelsen av å se – eller i dette tilfelle høre – seg selv utenfra utløser en brå smerte….

Rus innebærer et avvik fra normaltilstanden, en overskridelse. Den første assosiasjonen du får er kanskje følelsen av en drink eller pils for mye på byen. Rus kan også være en opplevelse av lykke, spenning eller ved fysisk aktivitet. Eller i den tiende kaffekoppen, om du vil. I denne utgaven har vi bedt om alle typer…