Filologen søker tekst!

Filologen søker tekster til #3-15! Dette nummeret har fått temaet Migrasjon.

På latin betyr migrasjon det samme som «vandring». Folkevandring, inn- og utvandring, mellom stater eller internt i et land.

Migrasjon kan også bety «forflytning» i en videre forstand – i kunst, arkitektur, musikk, historie og litteratur m.m.

Vi er åpne for enhver tolkning av temaet. Her er noen tanker til inspirasjon: Hva har det å si for måten vi uttrykker oss på at vi lever i en verden med så mye migrasjon? – migrasjon av mennesker, kulturer, språk, medier, erfaringer. Hva er sentrale temaer i norsk samtidslitteratur, -film eller -kunst som kan gjenspeile migrasjonen i samfunnet? Hvordan er det å være forfatter som emigrerer fra hjemlandet og morsmålet sitt – legger det en demper på skaperevnen eller gjør det språket mer eksperimentelt? Er det beste som er skrevet om kriser og krig skrevet i etterkant med en avstand til det hele, eller kan man uttrykke seg like godt om en krise man står midt oppi? Hvordan kan utveksling av kunstneriske uttrykk bidra til å utfordre persepsjonen? Er norske forfattere gode nok på å forflytte seg ut av sine egne forfatterperspektiver?

Vi søker skjønnlitteratur, sakprosa og illustrasjoner. Frist for innsending av bidrag er onsdag 28. oktober. Teksten skal leveres i word-format, være maks 5 sider lang og skrevet med 12 pkt skrift og 1,5 linjeavstand. Send inn til filologen@filologen.no!