Leder #4/19 HJEM

«Borte bra, hjemme best» er et velbrukt utsagn som nærmer seg floskelen. Den møter sin internasjonale like i uttrykket «Home is where the heart is», en variant som stadig er å finne hvilende på en tom hylle eller som veggpryd ved en inngangsdør. Klisjeene om hjemmet florerer i dagligtalen så vel som i de faktiske hjemmene våre. Hva et «hjem, kjære hjem» skal være, bygger på dyptsittende forestillinger om trygghet, ro og det familiære. Samtidig rommer hjemmet konfliktene blant de som står oss nærmest – de som kjenner oss best, og kan såre oss mest inderlig. Fortellingene fra hjemmene våre er fortellinger om oss på vårt mest intime.

Det er hjemme i privatlivets fred at ens egne preferanser, ønsker og lyster dyrkes for fullt, og slik blir våre hjem materialistiske uttrykk for våre selvbilder. I sitt essay om ordtak i hjemmet undersøker Vigdis Evang hvordan mange av oss velger å pynte hjemmene våre, og kommer med den uventede historien bak trenden. Stan D’Haenes bildeserie viser oss derimot den gjengse «home»-estetikkens rake motsetning.

Hjemmet er identitetsskapende, og blir med oss i møte med nye steder – på godt og vondt. Felles for mange av de skjønnlitterære bidragene i dette nummeret er fremstillingen av kompliserte hjem-forhold. Anette Brogaard skriver om et barn som ikke vil hjem fra barnehagen – et uskyldig bilde, men et de fleste av oss kan kjenne oss igjen i. Lars Johannes Ulvær skildrer et ønske om at hjemmet og livet forvandles hinsides det gjenkjennelige. Et visuelt svar er Aage Langhelles to malerier – dystopiske portretter av det stadige ubehaget ved storbyen og dens alltid tilstedeværende støy.

På den andre siden finner vi fremstillinger av hjemsteder som urokkelige sentre i turbulente liv. Ola Eidet gir oss små drypp av hverdagslige hendelser i en komprimert oppvekstfortelling. Minnene henger her uløselig sammen med hjemstedet. De fremkalles langs gatene, bak de velkjente husene, og viser at stedene vi kommer fra har et hjem i oss.

Vi håper og tror at dette nummeret viser noe av hva det er ved hjemmene våre som gjør at noen oppleves som åpne og innbydende, og andre som så trange og ekskluderende.

Vi ønsker dere riktig god lesning!

Daniel Røkholt
Hanne Helgesen