Samleren


Samleren bekjemper mangelen på sammenheng, sier Walter Benjamin. Hvem er denne suspekte figuren som syr og presser verden sammen i meningsgivende narrativer? Den samfunnsbevarende arkivaren eller den megalomane utopisten? Forvalter eller kreatør? Keynes mente at det var forbruk som drev den kapitalistiske klokken, men er det ikke akkumulasjon som er den virkelig kapitalistisk aktiviteten?

Samleren: Forvalter av klinkekuler, glansbilder og verdensbanken. Eller «eksotiske» artefakter og suvenirer. Hvilken fortellinger finnes dypt i arkivet, som oppstår når gjenstandene belyser hverandre? Hva finner vi når vi åpner pappesker med gamle og arvede ting? Det skapes historier: Om barndommen, nasjonen – eller det britiske imperiet. Å samle vil alltid være en påstand om sammenheng, et ønske om definisjonsmakt. Å samle kan være en jakt, en besettelse, en drøm eller utopi.

Tekst av: Nada Tosinovic og Maria Qvale
Illustrasjon: Nanna Lenander