Skriv for Filologen

Filologen utkommer fire ganger i året, og hvert nummer er tilknyttet et tema. Vi vil derfor anbefale at du som bidragsyter knytter din tekst eller illustrasjon opp mot temaet, da relevans er et av flere momenter redaksjonen tar til betraktning under gjennomgangen og utvelgelsen av bidragene. Temaet for hvert nummer utlyses på vår Facebook-side, hvor du også finner innsendingsfristen.

Vi tar imot bildeserier, dikt, dramatikk, essay, fotografier, illustrasjoner, kortprosa, malerier, noveller, romanutdrag, hybrider og alt imellom. Øvre grense på lengre tekster er 10 sider, mens for dikt er det maksimalt 5 stk.

Send inn ditt bidrag til filologen@filologen.no